Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Napájet…

05/06/08
smf

V náhle přišedších vedrech je třeba pomýšlet na to, aby všechna chovaná zvířata měla dostatek napájecí vody. Zdroj: www.svscr.cz
 

Napájet…
V náhle přišedších vedrech je třeba pomýšlet na to, aby všechna chovaná zvířata měla dostatek napájecí vody. Týká se to jak zvířat hospodářských, tak zvířat domácích, tj. úředním jazykem chovaných v zájmovém chovu. Člověk se o své potřeby dokáže postarat sám, ale zvířata chovaná „v zajetí“ si sama poradit nemohou.

U zvířat chovaných v uzavřených prostorách je kromě napájení třeba dbát na to, aby teplota ve stájích odpovídala jejich požadavkům, tj. je nutné zajistit odpovídající větrání, popřípadě kontrolovat klimatizaci. Když větrat, tak nejlépe v ranních hodinách. Samozřejmě nezapomenout ani na napájení  jatečných zvířat, která čekají na porážku.

U zvířat na pastvě je třeba zajistit, aby například chované krávy i ovce měly volný přístup k napajedlům s čerstvou vodou, přičemž okolí napajedel má být zpevněné, aby nedocházelo k rozbahnění okolí, neboť by vznikla „živná půda“ pro všemožné nepříjemné mikroorganismy či parazity.

U zvířat v domácnosti je třeba také pamatovat na stále plnou napáječku. I taková kočka, která zdánlivě vodě „moc nedá,“ v horku více pije!

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR