Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Kontrola rizika salmonelóz

06/06/08
smf

Skončila mise z DG SANCO, která prověřovala, jak se v ČR kontroluje riziko salmonelóz. Zdroj: www.svscr.cz
 

S vejci nemáme problém

Skončila mise z DG SANCO, která prověřovala, jak se v ČR kontroluje riziko salmonelóz.
„Systém veterinárního dozoru v ČR je účinný a správně nastavený, i pokud se týká kontroly rizika salmonel v chovech nosnic i v průběhu balení, zpracování a distribuce vajec“, konstatovala mise z FVO.
Od 26. května do včerejšího dne totiž dlela v ČR mise z Potravinového a veterinárního úřadu (Food and Veterinary Office – FVO), orgánu Generálního ředitelství pro zdraví a ochranu spotřebitele, aby zhodnotila náš systém kontrol při produkci vajec se zaměřením na rizika salmonelóz, tj. kontroly v chovech nosnic, v líhních, v distribuci, v balírnách a zpracovnách. Tři inspektoři prověřovali jak kontroly provádí sám chovatel, jak probíhá třídění a balení vajec, jak funguje systém dosledovatelnosti a hodnotili též úroveň spolupráce dozorových orgánů a hygienické služby. Ověřovali též, jak by byla přijímaná opatření v případě výskytu salmonelózy, a jak funguje systém veterinární laboratorní diagnostiky.
Kontrola byla zaměřena i na to, jak je prováděn Národní program pro tlumení salmonel jak v reprodukčních chovech, tak i v chovech nosnic produkujících konzumní vejce. Tyto programy byly na základě evropské legislativy zahájeny v ČR od 1. 1. 2007. 
Za osm pracovních dní navštívili členové mise reprodukční chovy drůbeže, chovy nosnic, líhně, třídírny a balírny vajec, výrobny krmných směsí, v Ústeckém kraji, Pardubickém kraji, a Moravskoslezském kraji, samozřejmě též pracoviště státního veterinárního dozoru a Státní veterinární ústavy v Praze a Olomouci.
Podle předběžné zprávy pracovníci kontrolní mise z FVO uvedli, že nenalezli žádné závažné nedostatky, které by odůvodňovaly přijetí nějakých ochranných opatření vůči ČR ze strany Evropské komise. Naopak konstatovali, že systém provádění Národních programů na tlumení salmonel je nastaven velice dobře a z předložených výsledků vyplývá, že již v současnosti můžeme pozorovat jeho účinnost. Tato mise rovněž konstatovala, že systém našeho státního veterinárního dozoru je schopen přijímat v případě vzniklých problémů okamžitě správná a odpovídající rozhodnutí.
Další informace z oblasti Státní veterinární správy lze získat na internetových stránkách SVS ČR: www.svscr.cz.
SVS ČR, tisková zpráva, 5.06.08