Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace v sektoru mléka a biopaliv

13/06/08

tisková zpráva MZe

Health Check, sektor mléka a problematika biopaliv – tyto tři body tvořily náplň pracovního jednání ministra zemědělství Petra Gandaloviče s jeho protějškem ze SRN Horstem Seehoferem. Jedním z konkrétních závěrů jednání je dohoda o koordinovaném postupu v sektoru mléka.
 
K otázce Health Checku si podle ministra Gandaloviče ČR uvědomuje nutnost určitého kompromisu v progresivní modulaci, tedy přesunu části přímých podpor určených největším farmám ve prospěch rozvoje venkova. „Usilujeme o co nejnižší hladinu progresivní modulace a souhlasíme se schválením plošné modulace, která neohrožuje konkurenceschopnost českého zemědělství, se současnou podporou citlivých sektorů,“ řekl Gandalovič.
 
V problematice mléčných kvót podporuje ČR soft landing, tedy postupné navyšování, a následné zrušení mléčných kvót od roku 2015. Německo podle Horsta Seehofera nepřijímá modulace vůbec a trvá na dodržení dojednaných a platných podmínek SZP do roku 2013. „Tato jistota stability sektoru podporuje ochotu farmářů investovat. Nové spolkové země Německa mají podobnou strukturu farem jako Česká republika a pociťují i stejný dopad modulace, jak to ukazují provedené ekonomické studie,“ vysvětlil Seehofer. Německo požaduje schválení doprovodného programu k soft landing, zohledňujícího malé farmáře v Alpském regionu. Petr Gandalovič navrhl v sektoru mléka koordinovaný postup České republiky a Německa, protože stávající nastolená rovnováha trhu je křehká. Horst Seehofer s tímto postupem souhlasil a zmínil, že „vyřešení německé krize kolem mléka, při které farmáři kvůli snížení výkupních cen blokovali zpracovatelské závody a supermarkety, je na dobré cestě. Ačkoliv vláda není instrumentem k ovlivňování cen, potěšitelné je, že nedochází ke přitvrzování postojů jednotlivých stran.“
 
Sbližování stanovisek jednotlivých členských států a koordinovaný postup v oblastech společného zájmu nebo podobných sektorových specifik je jednou z efektivních cest k předcházení podobným situacím v budoucnu,“ věří Gandalovič.
 
V otázce biopaliv německý ministr zemědělství uznává strategický cíl úspory fosilních paliv, ale podle něj by se měly k dosažení tohoto cíle hledat i jiné nástroje a členské státy by měly postupovat jednotně. Od roku 2012 bude v SRN zdanění bionafty a fosilní nafty shodné. 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe