Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Seminář k nitrátové směrnici v Pardubicích

19/05/08
smf

Seminář na téma „Aktuální informace k nitrátové směrnici – novela nařízení vlády č. 108/2008 Sb. o stanovení zranitelných oblastí“ který se bude konat v pátek 23.5.2008 – Hostinec u Kosteleckých , Černá za Bory
 

 

 
AGROVENKOV, o. p. s. Pardubického kraje
a
Ústav zemědělských a potravinářských informací
 
 
 
pořádají seminář na téma
 
„Aktuální informace k nitrátové směrnici – novela nařízení vlády č. 108/2008 Sb. o stanovení zranitelných oblastí“
 
který se bude konat v pátek dne
 
23.května 2008
 
místo konání:   Hostinec u Kosteleckých – Kostelecký a spol.v.o.s., Hostovická 2, Pardubice – Černá za Bory, 533 01
 
 
 
Program semináře:
9.00 –   9.30 hod.           Prezence
9.30 – 11.30 hod.           Zahájení
                                         Aktuální informace k nitrátové směrnici, včetně prováděcích předpisů
                                         a souvisejících právních norem, vedení evidence hnojení
                                         (přednášející: ing. Jan Klír, CSc. – VÚRV Praha-Ruzyně)
11,30 – 12,00 hod.         Diskuse, závěr
 
 
 
 
 
                                                                                                      Václav Koblížek
                                                                                                  předseda správní rady
                                                                                                AGROVENKOV, o. p. s.