Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Sečení pícnin a ochrana zvěře

16/05/08
smf

Zákon č. 449/2001 ( o myslivosti ) ukládá určité povinnosti vlastníkům či uživatelům pozemků k zabránění škodám působeným na zvěři. Autor: Ing. Miloš Porč, zdroj: www.kis-olomoucky.cz
 

Sečení pícnin a ochrana zvěře

Zákon č. 449/2001 ( o myslivosti ) ukládá určité povinnosti vlastníkům či uživatelům pozemků k zabránění škodám působeným na zvěři při jejich obhospodařování a to konkrétně:
§ v dostatečném časovém předstihu oznámit uživateli honitby dobu a místo provádění zemědělských prací v noční době, kosení pícnin a použití chemických přípravků na ochranu rostlin
§ provozovatelé mechanizačních prostředků na kosení pícnin používat účinných plašičů zvěře, a pokud je to možné, provádět sklizňové práce tak, aby zvěř byla vytlačena od středu sklizňového pozemku k jeho okraji
Tentýž zákon ukládá uživatelům honiteb povinnost provést po oznámení vlastníků či nájemců pozemků potřebná opatření k záchraně zvěře.
Ing. Miloš Porč, zdroj: www.kis-olomoucky.cz