Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Jednali ministři Francie, Česka a Švédska

28/05/08
smf

Priority osmnáctiměsíčního koordinovaného předsednictví v radě EU diskutovali na neformálním jednání rady ministrů zemědělství ve slovinském Brdu šéfové delegací Francie, České republiky a Švédska. Zdroj: www.mze.cz
 

Ministři Francie, Česka a Švédska slaďovali priority v sektoru zemědělství

Priority osmnáctiměsíčního koordinovaného předsednictví v radě EU diskutovali na neformálním jednání rady ministrů zemědělství ve slovinském Brdu šéfové delegací Francie, České republiky a Švédska. Mezi takové priority patří samozřejmě Health Check, dále například tzv. Green paper řešící politiku kvality, redefinice tzv. méně příznivých oblastí, lesnický balíček nebo pomoc nejchudším oblastem.

Ministři Barnier, Gandalovič a Erlandsson si navzájem představili oblasti, do nichž chtějí v rámci předsednictví napřít největší úsilí. „České předsednictví se soustředí například na zkvalitnění života na venkově, rozvoj venkovských oblastí a podporu jejich ekonomické soběstačnosti. Problematice tak zvaných méně příznivých oblastí, neboli LFA, chce české předsednictví přispět sjednocením ukazatelů využívaných pro vymezení těchto oblastí a stanovením způsobu měření intenzity přírodního znevýhodnění v jednotlivých členských státech,“ vysvětlil ministr zemědělství Petr Gandalovič.

„Shoda panuje v tom bodě, že je třeba problematiku Helath Checku uzavřít do konce roku 2008. Proto budeme francouzské předsednictví v tomto úsilí podporovat a zároveň celý jeho průběh a naplňování jeho programu bedlivě sledovat, protože oblasti, které se uzavřít nepovede, přejdou pochopitelně na nás,“ vysvětlil 1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč. „Jestliže se Francouzům podaří dosáhnout politického konsenzu v otázce Health Checku, na českém předsednictví bude náročný úkol jeho implementace. České předsednictví bude muset nově nastavit systém a vyřešit kontinuitu již otevřených témat – tzv. dossiers, u kterých bude zavedeno spolurozhodování Rady a Evropského parlamentu,“ dodal Hlaváč.

Stanovisko Evropského parlamentu k Health Checku má být známo v září.

Společný program Trio Pres bude podle zvyklosti oficiálně představen na posledním červnovém jednání Rady pro všeobecné záležitosti a vnější vztahy GAERC, (General Affairs and External Relations Council)předcházejícím francouzskému předsednictví.

Autor:
Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Zdroj: http://www.mze.cz