Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

28/05/08
smf

Informace ze SZIF. Zdroj: www.szif.cz
 

V souvislosti s blížícím se termínem příjmu žádostí na opatření I.3.4 Využívání poradenských služeb (10. – 30.6.2008) zveřejňujeme odpovědi na nejčastěji kladené dotazy v rámci tohoto opatření.
V sekci PRV/OSAII/2.1.Zalesňování zemědělské půdy/2.1.1 První zalesnění zemědělské půdy je umístěn formulář Oznámení o dosadbě v rámci PRV/EAFRD pro rok 2008 (podle NV č. 239/2007 Sb.), které je možno si prohlédnout a stáhnout.
Sazba diverzifikační podpory pěstitelům cukrové řepy pro hospodářský rok 2007/2008
V období od 10.6 do 30. 6 2008 lze podávat žádosti o dotaci pro následující opatření Programu rozvoje venkova: I.1.3 Přidávání hodnoty zemědělským a potravinářským produktům, I.3.1 Další odborné vzdělávání a informační činnost, I.3.4 Využívání poradenských služeb a opatření III.1.3 Podpora cestovního ruchu