Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

14/05/08
smf

Informace ze SZIF. Zdroj: www.szif.cz
 

 

function showTab(id,tsid) { if(zReturnObjById) { var zkdivtoshow=zReturnObjById(id+’_content‘); var zkdivtoshowHeader=zReturnObjById(id+’_h‘); var zkinput=zReturnObjById(tsid+’_st‘); if(zkdivtoshow!=null && zkinput!=null) { var zkdivtohide=zReturnObjById(zkinput.value+’_content‘); var zkdivtohideHeader=zReturnObjById(zkinput.value+’_h‘); if(id!=zkinput.value) { zkdivtoshowHeader.className=’zts-header-active‘; zkdivtoshow.style.display=“; zkdivtohideHeader.className=’zts-header‘; zkdivtohide.style.display=’none‘; zkinput.value=id; } } }}
function get_help(id) {window.open(„/irj/portal/help?z_nw=1&z.hlpid=“+id,“help“, „width=700,height=500,resizable=yes,scrollbars=yes“);}

Bylo zveřejněno nové nařízení, kterým se otevírá celní kvóta na dovoz zmrazeného hovězího masa pro období 1.7.2008 – 30.6.2009. Tímto nařízením se ruší nařízení č. 545/2007.
Pravidla pro čerpání finančních prostředků z Operačního programu Rybářství 2007-2013 schválil ministr zemědělství Petr Gandalovič na konci měsíce dubna. Žadatelé mohou projekty zpracované podle těchto pravidel podávat v 1. kole příjmu žádostí, které poběží paralelně s Programem rozvoje venkova v době od 10. do 30. června do 13,00 hodin, v opatřeních 2.1 Opatření pro produktivní investice do akvakultury a 2.4 Investice do zpracování a uvádění na trh.
Nařízením (ES) č. 413/2008 ze dne 9.5.2008 došlo ke změně některých podmínek pro podávání žádostí a vydávání licencí pro dovoz KN 0714 ze třetích zemí. Došlo k nahrazení KN kódu 0714 10 99 kódem KN ex0714 10 98. Nově je upřesněno, že žadatel může podat více než jednu žádost za kvótové období, avšak maximálně jednu žádost za týden.
Nařízením (ES) č. 320/2006, v platném znění, a NK (ES) č. 968/2006, v platném znění, se zavádí restrukturalizační podpora cukrovarnickým podnikům, které se rozhodnou vzdát se své produkce v rámci kvóty, přičemž část podpory je vyhrazena pro pěstitele cukrové řepy, jakož i pro smluvní poskytovatele strojů, aby jim tak byly nahrazeny ztráty vyplývající z uzavření závodů vyrábějících cukr.