Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vědci EU k biopalivům

17/04/08
smf

Vědecký výbor složený z 20 nezávislých vědců z 15 zemí EU vyjádřil znepokojení nad nežádoucími dopady šíření biopaliv, vyráběných zejména ze zemědělských plodin. Zdroj: ČTK, www.agroseznam.cz
 

Vědci EU doporučili pozastavit biopaliva, komisař je podporuje

Vědecký výbor Evropské agentury pro životní prostředí (EEA) tento týden doporučil pozastavit plán dosáhnout do roku 2020 desetiprocentního podílu biopaliv v pohonných hmotách a vyzval k vypracování souhrnné studie o rizicích a přínosech biopaliv pro životní prostředí. Komisař pro životní prostředí Stavros Dimas však o víkendu zprávu EEA bagatelizoval a prohlásil, že cíl EU má nadále jeho podporu.

Vědecký výbor složený z 20 nezávislých vědců z 15 zemí EU vyjádřil znepokojení nad nežádoucími dopady šíření biopaliv, vyráběných zejména ze zemědělských plodin. Ve své zprávě zpochybnil význam biopaliv první generace (ze zemědělských plodin) pro úspory fosilních paliv a snižování emisí skleníkových plynů a naznačil, že biomasa by se spíš měla využívat k topení a výrobě elektřiny než k pohonu automobilů.
Výbor EEA dodal, že EU bez dalšího narušení životního prostředí nebude mít dostatek orné půdy, s níž by desetiprocentní cíl mohla splnit; z vlastních zdrojů pak plánovanou spotřebu nepokryje ani v případě, že by využívala druhé generace biopaliv (z biologického odpadu, travin nebo dřevin). "Důsledkem intenzifikace produkce biopaliv tak bude zvýšený tlak na půdu, vodu a biodiverzitu," uvedla EEA.
Splnění desetiprocentního cíle bude tedy vyžadovat vysoké objemy dovozů. Zde však EEA poukazuje na ničivý dopad, který má produkce biopaliv již nyní na deštné pralesy. "Udržitelnosti produkce mimo Evropu je obtížné dosáhnout a monitorovat ji". "Přehnaně ambiciózní cíl deseti procent biopaliv je experiment, jehož nezamýšlené dopady je těžké předpovídat a kontrolovat," uzavírá výbor. Doporučil proto tento cíl pozastavit, dokud nebude vypracována souhrnná studie; v případě, že nebude možné zaručit udržitelnost produkce, bude nutné stanovit nový a mírnější cíl, uvedl výbor.
Komisař Dimas se nicméně domnívá, že EU může svůj cíl pro biopaliva splnit, aniž to přispěje k růstu cen potravin a poškozování deštných pralesů. "Je to dobrý záměr. Jestliže máme klauzuli udržitelnosti, myslím, že je to úplně v pořádku," řekl Dimas v sobotu agentuře Reuters na neformální schůzce 13 ministrů životního prostředí EU v Brdu ve Slovinsku.
Evropská komise v lednu navrhla pro biopaliva kritéria udržitelnosti a nové návrhy se čekají na zasedání EU 7. května. Mezi podmínkami je to, že používaná biopaliva musí snižovat emise proti ropným produktům nejméně o 35 procent, nesmí vést k ničení přírody a musí brát ohled na ceny potravin.
Problémy s biopalivy si nepřipouští ani německý ministr životního prostředí Sigmar Gabriel. "Můžeme splnit desetiprocentní cíl pomocí produkce biopaliv v EU a dovozů, které nepovedou ke konfliktu s potravinami ani deštnými pralesy," řekl.
Německá vláda přitom minulý týden zrušila plán zvýšit od příštího roku podíl bioetanolu v benzinu s odůvodněním, že by to mohlo poškodit motory starších automobilů. Biolíh se v Německu produkuje hlavně z pšenice a žita a rozhodnutí vlády přivítali výrobci mouky a pečiva, jimž biopaliva zvyšují ceny surovin. Pumpy v České republice musí od počátku roku prodávat benzin, který obsahuje nejméně dvě procenta biosložky.
K revizi politiky biopaliv vybídl tento týden mezinárodní organizace britský premiér Gordon Brown. Francouzský ministr zemědělství Michel Barnier prohlásil, že produkce potravin musí mít celosvětově absolutní přednost před pěstováním plodin k výrobě biopaliv. Politici reagují na prudký růst cen potravin ve světě, způsobený zčásti rozvojem biopaliv. V chudých zemích vede tento vývoj k potravinové krizi a bouřlivým protestům v řadě zemí od Egypta po Haiti.
Vedle EU masivně podporují produkci biopaliv zejména USA. Hlavním výsledkem této podpory jsou však podle kritiků jen drahé potraviny a vyšší zisky farmářů a výrobců, které jsou vykoupeny dalším rozsáhlým odlesňováním tropů. Podle série nových vědeckých poznatků přitom "zelená" paliva nemají z hlediska snižování emisí skleníkových plynů žádný přínos a při započtení všech faktorů dokonce jejich produkce emise zvyšuje. Jejich význam pro snižování závislosti na dovozech ropy je podle vědců přinejlepším sporný.