Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Silnice R35 v Evropské komisi

14/04/08
smf

Vicehejtman jednal o R35 v Evropské komisi. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Vicehejtman jednal o R35 v Evropské komisi
 (10.4.2008)

Během probíhajícího dvoudenního zasedání výboru regionů EU vicehejtman Roman Línek pracovně jednal v Bruselu s Christosem Gogosem, zástupcem ředitele divize pro Českou republiku při Generálním ředitelství pro regionální politiku, a dalšími představiteli Evropské komise. Cílem jednání bylo informovat o aktuálním stavu přípravy, financování a samotné výstavbě rychlostní komunikace R35. Vicehejtman tak navázal na své jednání z října loňského roku.
„Pana Gogose jsem podrobně seznámil se všemi kroky, které se v záležitostech R35 v uplynulých měsících uskutečnily. Ať už to byly závěry studie, která potvrdila tzv. jižní variantu trasy, potvrzení zastupitelstva schválenému územnímu plánu, písemný příslib ministra dopravy i premiéra, že zařadí R35 mezi vládní priority a vyčlení částku 50 až 100 milionů korun na přípravné práce, či závěry mezinárodní konference k výstavbě R35, která se konala minulý týden v Pardubicích,“ uvedl Roman Línek, který seznámil zástupce Evropské komise i s textem deklarace k realizaci páteřní komunikace R35. Tu na závěr mezinárodní konference podepsali zástupci čtyř krajů a ředitel Ředitelství silnic a dálnic ČR.
„Těší mě, že si Evropská komise uvědomuje důležitost této komunikace. Jsem přesvědčen, že po dnešním jednání jsme opět blíže tomu, že se R35 stane součástí evropských páteřních komunikací, tzv. transevropských dopravních sítí, a bude z rozhodující části financována z evropských peněz,“ sdělil dále vicehejtman Línek.
V podobném duchu hovořil i zástupce Evropské komise Christos Gogos, který především ocenil kvalitativní posun v činnostech, jež předcházejí samotné výstavbě R35. Vyzdvihl také způsob, jakým se Pardubický kraj, Ministerstvo životního prostředí a Ministerstvo zahraničních věcí vypořádaly s problematikou ptačí oblasti Komárov.
Uvedeného jednání v Evropské komisi se zúčastnil i dopravní expert Jiří Veselý ze státního Zastoupení ČR při Evropské unii. Přislíbil osobní spolupráci při nejbližší harmonizaci českého Operačního programu doprava ze strany Ministerstva dopravy s ohledem na poslední pozitivní vývoj v záležitostech přípravy a realizace R35.