Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Severovýchod vyhlásil  4.  a 5. kolo výzvy

04/04/08
smf

Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 4. a 5. kolo výzvy pro předkládání žádostí do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 – 2013, zdroj: www.rada-severovychod.cz

Aktuální výzvy
4. kolo výzvy
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 4. kolo výzvy pro předkládání žádostí do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 – 2013.
Žadatelé v rámci oblasti podpory 5.2 – Podpora absorpční kapacity regionu NUTS II Severovýchod mohou předkládat své projekty od 1. dubna 2008 na příslušném Územním odboru realizace programu.
Kompletní text výzvy pro oblast podpory 5.2 naleznete zde
 
5. kolo výzvy
Regionální rada regionu soudržnosti Severovýchod vyhlásila 4. kolo výzvy pro předkládání žádostí do Regionálního operačního programu regionu soudržnosti Severovýchod pro období 2007 – 2013.
Žadatelé v rámci oblasti podpory 4.1. Podpora rozvoje infrastruktury pro podnikání a oblasti podpory 4.2. Podpora rozvoje spolupráce se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce, rozvoj inovačních aktivit v regionu mohou předkládat své projekty od 1. dubna 2008 na příslušném Územním odboru realizace programu.
Kompletní text pro 5. kolo výzvy pro oblast podpory 4.1 naleznete zde
Kompletní text výzvy pro 5. kolo výzvy pro oblast podpory 4.2 naleznete zde
autor: Ing. Zdeněk Vašák
 
Další podmínky pro 4. a 5. kolo výzvy jsou žadatelům k dispozici zejména:
  • v rámci textu výzvy k příslušné oblasti podpory,
  • V příručce pro žadatele a příjemce, verze 3.0,
  • v Prováděcím dokumentu ROP Severovýchod, verze 1.03
Příručka pro žadatele a příjemce :
Příručku pro žadatele a příjemce (verzi 3.0) naleznete v sekci Vše pro žadatele a příjemce / Dokumenty ke stažení / Aktuální verze dokumentů
Prováděcí dokument
Aktuální verzi Prováděcího dokumentu (verzi 1.03) naleznete v sekci Vše pro žadatele a příjemce / Dokumenty ke stažení / Aktuální verze dokumentů 
 
autor: Ing. Zdeněk Vašák, zdroj: www.rada-severovychod.cz