Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela LFA 2008

28/04/08
smf

Nařízení vlády č. 75/2007 Sb. ze dne 28. března 2007 o podmínkách poskytování plateb za přírodní znevýhodnění v horských oblastech, oblastech s jinými znevýhodněními a v oblastech Natura 2000 na zemědělské půdě ve znění nařízění vlády č. 113/2008 Sb.