Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SVS ČR

04/04/08
smf

Ani jatečná, ani zájmová zvířata se nesmějí krmit lidskou stravou. Zdroj: www.svscr.cz
 

Zbytky z kuchyně praseti nemusejí svědčit

Ani jatečná, ani zájmová zvířata se nesmějí krmit lidskou stravou.
Přestože je prase člověku v mnohém podobné, například tělesným uspořádáním orgánů, čistotností, ale i smyslem pro humor, se stravováním to má přece jen jiné. Odůvodněnou zásadou je nekrmit zvířata lidskou stravou, a to platí jak pro zvířata zájmová, tak zejména pro zvířata jatečná.
Lidská strava obsahuje více soli a různá koření, může obsahovat příliš tuku, popřípadě přepáleného tuku, a to vše může ohrožovat zdraví zvířat. Nemluvě o riziku různých alimentárních problémů vyplývajících z pomnožení nežádoucích mikroorganismů při jejich nevhodném skladování. Podávat kuchyňské zbytky z restaurací jatečným zvířatům se podle platných EU i našich předpisů nesmí. Takovéto zbytky jsou odpadem a na jejich likvidaci musejí mít provozovatelé restauračních zařízení smlouvy se speciálními firmami. Způsob likvidace těchto odpadů kontrolují příslušné dozorové orgány.
Pokud někdo zkrmuje vlastnímu chovanému praseti kuchyňské zbytky z domácnosti, činí tak na vlastní nebezpečí a měl by si uvědomit potenciální rizika, která podstupuje. Chovy soukromých osob, které maso domácích zvířat tzv. neuvádějí do oběhu, tj. nedodávají do tržní sítě, orgány státního veterinárního dozoru nekontrolují. Státní veterinární dozor tedy funguje pouze tam, kde se vyrábějí potraviny živočišného původu určené pro uvedení do oběhu.
Zdroj:  www.svscr.cz, tisková zpráva 3.04.08