Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zvýšení produkce obilovin v roce 2008 v EU 

04/03/08
smf

Evropská komise předpovídá zvýšení produkce obilovin r. 2008 v EU o 10 %, zdroj: www.agronavigator.cz
 

Evropská komise předpovídá zvýšení produkce obilovin r. 2008 v EU o 10 %

Podle první předpovědi se produkce obilovin v EU r. 2008 zvýší proti předchozímu roku o 10 % na celkem 284 mil. t. Produkce řepky by se mohla přes omezení osevních ploch zvýšit o 3,9 % na 19 mil. t.
Evropská komise uveřejnila v únoru první prozatímní předpověď produkce obilovin v EU pro rok 2008. Ve srovnání s méně úrodným a suchým rokem 2007 by letošní produkce mohla dosáhnout celkem asi 284 mil. t, to znamená zvýšení o 10 %.
Komise v předpovědi růstu produkce vychází z předpokladu, že vysoké ceny a silná poptávka po obilovinách podnítí zemědělce k rozšiřování osevních ploch a zvyšování hektarových výnosů. Týká se to zvláště pšenice, jejíž produkce by se mohla zvýšit až o 12,5 % na 125,3 mil. t. U ječmene se předpokládá růst produkce o 3,2 % na 59,9 mil. t. Největší relativní zvýšení produkce se odhaduje u žita, a to o 13,7 % na celkem 8,8 mil. t.  Výroba durum pšenice se podle současných předpovědí zvýší na 8,7 mil. t, to je o 4,8 % a produkce ovsa by mohla dosáhnout 9,1 mil. t, to je proti roku 2007 zvýšení o 2 %.
Popularita obilovin mezi farmáři stoupá na úkor olejnin, i když stále trvá vysoká poptávka po olejnatých semenech pro výrobu bionafty. Podle dosavadních zjištění se plochy olejnin v EU sníží ze 6,5 mil. ha v minulém sklizňovém roce na letošních 6,2 mil. ha. Vzhledem k očekávanému růstu hektarových výnosů by se však celková produkce olejnatých semen mohla zvýšit o 3,9 % na 19 mil. t.