Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Regionální rada Severovýchod mění své sídlo

26/03/08
smf

Čtvrté a páté kolo výzvy bude Úřad Regionální rady v Hradci Králové administrovat již v novém sídle. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Další kola výzvy již z nového místa působení – Regionální rada Severovýchod mění své sídlo
(25.3.2008)

Duben bude pro Regionální radu regionu soudržnosti Severovýchod důležitým měsícem plným změn a klíčových akcí. Čtvrté a páté kolo výzvy bude Úřad Regionální rady v Hradci Králové administrovat již v novém sídle. Novými prostory a sídlem Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod v Hradci Králové se stane budova v areálu ZVU na Pražské třídě v Kuklenách, ve které do prosince roku 2007 sídlila část Krajského úřadu Královéhradeckého kraje. „Věříme, že nové sídlo zajistí dostatek prostoru pro konzultace projektových záměrů a kvalitní zázemí pro práci Úřadu,“ uvedl ředitel Úřadu Zdeněk Semorád.
Stěžejním bodem, který se uskuteční již z nového místa působení, bude vyhlášení čtvrtého a pátého kola výzvy pro předkládání projektových žádostí. Čtvrté kolo je věnováno podpoře absorpční kapacity v regionu soudržnosti Severovýchod, ve kterém jsou možní žadatelé kraje a krajem zřízené a založené organizace. Pro širší spektrum žadatelů (např. podnikatelské subjekty, krajem zřízené a založené organizace a také střední školy) je určeno páté kolo výzvy, které bude směřováno na rozvoj podnikatelského prostředí. Oblasti podpory, do kterých budou moci žadatelé směřovat své projektové záměry se týkají podpory rozvoje infrastruktury pro podnikání (oblast podpory 4.1) a podpory rozvoje spolupráce firem se středními školami a učilišti, dalšími regionálními vzdělávacími institucemi a úřady práce a rozvoje inovačních aktivit v regionu (oblast podpory 4.2).
Na originální projektové záměry se pracovníci Úřadu Regionální rady v Hradci Králové budou těšit na nové adrese Pražská třída 320/8, 500 04 Hradec Králové v Kuklenách.
Sídla Územních odborů v Pardubicích a Liberci zůstávají beze změn. Aktuální kontakty a nová telefonní čísla na pracovníky jsou zveřejněny na www.rada-severovychod.cz v sekci Kontakty.

Mgr. Zdeněk Semorád
Velké náměstí 1, 500 03 Hradec Králové
ředitel Úřadu Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod
tel.: +420 495 510 177 I www.rada-severovychod.cz
fax: +420 495 581 719 z.semorad@rada-severovychod.cz