Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Předčasné ukončení provozování zemědělské činnosti

27/03/08
smf

Nařízení vlády č. 69/2005 Sb. ze dne 26. ledna 2005 o stanovení podmínek pro poskytování dotace v souvislosti s předčasným ukončením provozování zemědělské činnosti zemědělského podnikatele ve znění nařízení vlády č. 512/2006 Sb. a nařízení vlády č. 96/2008 Sb.