Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Komunikace R35 je prioritou

19/03/08
smf

Páteřní komunikace R35 je vládní prioritou, prostředky na její přípravu budou již letos uvolněny ze státního rozpočtu. Zdroj: www.pardubickykraj.cz
 

Línek: v krajním případě navrhneme k R35 i zákon
(18.3.2008)

Vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek se rozhodl reagovat na zprávu ministra dopravy České republiky Aleše Řebíčka, který představitelům Pardubického kraje v minulém týdnu svým dopisem potvrdil, že páteřní komunikace R35 je vládní prioritou a že prostředky na její přípravu budou již letos uvolněny ze státního rozpočtu.
Roman Línek velmi přivítal odpověď ministra dopravy Řebíčka na společný dopis představitelů krajů a primátorů, dotčených výstavbou komunikace R35, kterou představitelé Pardubického kraje obdrželi minulý týden. Ministr v ní uvádí, že výstavba páteřní komunikace R35 patří mezi vládní priority a již v letošním roce bude na její přípravu uvolněna částka 50 až 100 milionů korun.
Vicehejtman Línek k aktuální situaci ohledně R35 uvádí: „Náš kraj v únoru definitivně potvrdil Velký územní plán schválený v prosinci 2006, který je platný a závazný pro celé území Pardubického kraje. Jsme tak, mimochodem, jediným krajem v České republice, který má tento dokument schválený. Tím dal kraj jasně zelenou pro vedení nové dálnice z Čech na Moravu – R35.“
„Pro náš kraj je výstavba R35 a její uvedení do provozu naprostou prioritou. Tato komunikace přinese nejen odklon dopravy z center města obcí Pardubického kraje, ale i výrazný ekonomický rozvoj a příliv peněz do našeho kraje,“ zdůraznil vicehejtman Línek, který v minulých týdnech jednal s několika významnými investory.
Vicehejtman Línek dokonce uvažuje, že v případě komplikací s přípravou výstavby, by Pardubický kraj mohl navrhnout speciální zákon, který by tyto přípravy urychlil a výstavbu definitivně zajistil. Krajská zastupitelstva totiž mohou samy navrhovat zákony, které pak posoudí Parlament.
 „Již jsem hovořil s některými členy Poslanecké sněmovny i Senátu Parlamentu o možnosti, že by náš kraj v případě komplikací sám navrhl specielní zákon k R35, který by razantně řešil problémy s přípravou výstavby. Pokud by se příprava této nové dálnice z Čech na Moravu dostala z nějakých důvodů do patu, odhaduji, že nejdéle v roce 2010 bude tato zákonodárná iniciativa k R35 aktuální. Určitě bychom oslovili i sousední kraje, aby se k našemu případnému návrhu připojily,“ uvedl k návrhu Roman Línek.
Návrhy zákonů od krajů jsou v naší zemi zatím ojedinělé, avšak ve výjimečných případech může kraj návrh zákona podat do Poslanecké sněmovny, která ho musí následně projednat.