Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace ze SZIF

18/03/08
smf

Důležité informace ze SZIF. Zdroj: www.szif.cz
 

Prodloužení termínu pro příjem Žádostí o dotaci v rámci Programu rozvoje venkova na záměr Obnova lesního potenciálu po kalamitách schválil dnes ministr zemědělství Petr Gandalovič. Žádosti tak bude možné nadále podávat až do 28. března. Ministr tak rozhodl v zájmu rychlejšího odstranění kalamitních škod v lesích, ačkoliv škody jsou výrazně menší, než u orkánu Kyrill, a tudíž není třeba přijímat žádná mimořádná opatření.
V sekci HRDP/Lesnictví jsou umístěny formuláře žádosti o dotaci na péči a náhradu v rámci HRDP pro rok 2008 (podle NV č. 308/2004), které je možno si prohlédnout a stáhnout. Žádosti o dotaci na péči a náhradu se podávají na místně příslušné Zemědělské agentuře (ZA). Žádost o dotaci musí být doručena na příslušné ZA nejpozději do 30.4. 2008. Formuláře žádosti o dotaci na péči a náhradu pro rok 2008 v rámci PRV (podle NV č. 239/2007) budou vyvěšeny na webové stránky v nejbližších dnech.
Nařízení komise (ES) č. 179/2008 umožňuje prodloužení již uzavřených smluv na soukromé skladování vepřového masa až o 3 měsíce. Žádost o prodloužení je nutno podat písemně nejpozději 3 dny před uplynutím smluvní doby skladování.