Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace SZIF

12/03/08
smf

Přehled informací ze SZIF. Zdroj: www.szif.cz
 

Nařízení komise (ES) č. 179/2008 umožňuje prodloužení již uzavřených smluv na soukromé skladování vepřového masa až o 3 měsíce. Žádost o prodloužení je nutno podat písemně nejpozději 3 dny před uplynutím smluvní doby skladování.
Zájemci o dovoz mléka a mléčných výrobků ze třetích zemí v rámci kvót mají možnost podávat žádosti o registraci do 1. dubna 2008 na oddělení vydávání licencí. Registrace platí pro dovozy ze třetích zemí v období od 1.7.2008 do 30.6.2009.
Od včerejšího dne se na brněnském výstavišti koná prestižní veletrh potravinářství a gastronomie – Salima. Státní zemědělský intervenční fond, který spravuje národní značku kvality KLASA, zde prezentuje na výstavní ploše 201 m2. Veletrh se stal i dějištěm slavnostního předání dalších certifikátů KLASA.
Oznámení o nabídkovém řízení č. 1059/2007/0012 na prodej cukru na trh Společenství z intervenčních zásob SZIF
Oznámení o nabídkovém řízení č. 1476/2007/0006 na prodej cukru z intervenčních zásob pro průmyslové využití
Oznámení o nabídkovém řízení č. 1060/2007/0012 na prodej cukru z intervenčních zásob SZIF na vývoz