Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Akce vejce

19/03/08
smf

Od počátku března běží cílená akce zaměřená na kontrolu obchodování s vejci. Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR, zdroj: www.svscr.cz
 

Akce vejce


Od počátku března běží cílená akce zaměřená na kontrolu obchodování s vejci. Ve všech krajích ČR proběhlo dosud 33 kontrol s výsledkem, že ve třech případech byla zjištěna pochybení.

Dvě zásilky byly poslány zpět dodavateli, špatně označená vejce do Španělska a ta s porušenými, popřípadě znečištěnými do Polska. Jedna zásilka ze Slovenska byla opět kvůli nedostatečnému označení zlikvidována na náklady dovozce v asanačním podniku.

Celkem tedy nebylo propuštěno do tržní sítě 1 212 780 vajec (do Španělska vráceno 332 640 vajec, do Polska 874 800 vajec a zlikvidováno 5 340 slovenských vajec.

Vejce jsou zákazníky žádanou a i dobře obchodovatelnou komoditou, proto je na místě, že se podmínkám s jejich obchodováním soustavně věnují orgány státního veterinárního dozoru. Kromě rutinních kontrol je čas od času uspořádána cílená akce na celém území ČR, a jak se jeví z letošních výsledků, má to smysl.

Josef Duben, tisk. mluvčí SVS ČR, zdroj: www.svscr.cz