Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Zásady 2008

07/02/08
smf

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2008 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů .

Zásady, kterými se stanovují podmínky pro poskytování

dotací pro rok 2008  na základě § 2 a §

2d zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů.

 

Obsah:

1.D.   Podpora včelařství

1.I.     Podpora vybudování kapkové závlahy v ovocných sadech, chmelnicích, vinicích a ve

          školkách

1.R.    Podpora restrukturalizace ovocných sadů

2.A.   Udržování a zlepšování genetického potenciálu vyjmenovaných hospodářských zvířat

3.       Podpora ozdravování polních a speciálních plodin

8.       Nákazový fond

9.        Poradenství a vzdělávání

10.D.  Podpora evropské integrace nevládních organizací

10.E.  Podpora České technologické platformy pro potraviny

13.      Podpora zpracování zemědělských produktů a zvyšování  konkurenceschopnosti

           potravinářského průmyslu

15.     Podpora mimoprodukčních funkcí rybníků  

 

 

                       + vzory formulářů