Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

PGRLF informuje

14/02/08
smf

Rozhodnutím ze dne 5.2.2008 byly schváleny nové Pokyny pro poskytování podpor a nové Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s. . Zdroj: www.pgrlf.cz
 
 

Oznamujeme Vám tímto, že ministr zemědělství jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., svým Rozhodnutím ze dne 5.2.2008 schválil nové Pokyny pro poskytování podpor Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Oznamujeme Vám tímto, že ministr zemědělství jakožto jediný akcionář obchodní společnosti Podpůrný a garanční rolnický a lesnický fond, a.s., svým Rozhodnutím ze dne 5.2.2008 schválil nové Zásady pro poskytování finanční podpory pojištění Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem, a.s.

Zdroj: www.pgrlf.cz

nové Zásady-pojištění

nové Pokyny