Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

III.kolo příjmu žádostí z PRV začíná 26.února 

21/02/08
smf

Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytnutí dotace z PRV .Zdroj: www.mze.cz