Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Chovatelé prasat zvýhodněni

20/02/08
smf

Ministr zemědělství schválil kompletní seznam všech Žádostí o dotaci, jejichž předmětem dotace byla investice v rámci sektoru prasat. Zdroj: www.mze.cz
 

V Praze dne 19. února 2008
 
 
Gandalovič dnes schválil žádosti o dotace ze sektoru prasat v rámci Programu rozvoje venkova
 
Ministerstvo zemědělství informuje žadatele o schválení seznamu projektů ze sektoru prasat, ministr zemědělství dnes schválil kompletní seznam všech Žádostí o dotaci, jejichž předmětem dotace byla investice v rámci sektoru prasat. Jedná se o žádosti, které byly podány v prvním kole příjmu žádostí v opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků.
 
V dalších kolech příjmu Žádostí na opatření I.1.1 Modernizace zemědělských podniků budou chovatelé prasat dále zvýhodňování v rámci dvou preferenčních kritérií:
 
„Předmětem projektu je budova/stavba/technologie pouze pro chov prasat“ (10 bodů) a „Předmětem projektu je budova/stavba/technologie určená pouze pro zapuštěné, březí prasnice a prasničky a prasnice po porodu“ (5 bodů).
 
Třetí kolo příjmu Žádostí o dotaci bude zahájeno 26. února 2008.
  
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe
zdroj: www.mze.cz