Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod

18/01/08
smf

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008 a způsobu kontroly jejich užití.Zdroj: www.mze.cz
 
 

Závazná pravidla poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008 a způsobu kontroly jejich užití
Podle závazných pravidel poskytování finančních prostředků v oblasti vod v roce 2008 a způsobu kontroly jejich užití se poskytují finanční prostředky k úhradě výdajů na opatření ve veřejném zájmu, na základě priorit stanovených Ministerstvem zemědělství pro rok 2007, zejména na: A) prevenci před povodněmi, B) odstraňování povodňových škod, C) obnovu, odbahnění a rekonstrukci rybníků a zřizování vodních děl k ochraně před povodněmi a suchem, D) podporu procesu plánování v oblasti vod, E) ostatní opatření ve vodním hospodářství.
 
Příloha č. 11 k zákonu č. 360/2007 Sb. – závazná pravidla
 
Vzory formulářů
Zdroj: www.mze.cz