Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Ukončení administrace měsíčních hlášení držitele IRM

11/01/08
smf

Ukončení administrace měsíčních hlášení držitele IRM pro dodávky v souvislosti s NV č. 293/2007 Sb., kterým se mění nařízení vlády č. 244/2004 Sb.Zdroj: www.szif.cz
 

Ukončení administrace měsíčních hlášení držitele IRM pro
dodávky v souvislosti s NV č. 293/2007 Sb., kterým se mění
nařízení vlády č. 244/2004 Sb.
Vzhledem k účinnosti NV č. 293/2007 Sb., kterým se mění NV č. 244/2004 Sb., opakovaně
odst.2 je zrušena povinnost producenta do 15 dnů po uplynutí každého kalendářního měsíce podávat
informace o plnění individuálního referenčního množství mléka pro dodávky.
Ing. Hana Pavelková
vedoucí odd. správy mléčných kvót

informujeme držitele IRM pro dodávky o změně v administraci mléčných kvót. V souladu s § 13