Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Původně se měla družstva majetkově vyrovnat do sedmi let po platnosti transformačního zákona z roku 1992

03/01/08