Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Osevní plochy ozimů pro sklizeň roku 2008

29/01/08
smf

Osevní plochy ozimů pro sklizeň roku 2008. Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR

Osevní plochy ozimů pro sklizeň roku 2008

Výsledky šetření osevu ozimů k 30.11.2007
 
Zdroj: Ministerstvo zemědělství ČR