Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela Vyhlášky č. 475/2005 Sb.

26/01/08
smf

Vyhláška č. 475/2005 Sb. ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.

Vyhláška č. 475/2005 Sb. ze dne 30. listopadu 2005, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů ve znění vyhlášky č. 364/2007 Sb.platné od 1.1.2008. 

Příloha č.1