Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace Společnosti mladých agrárníků ČR

29/01/08
smf

Informace SMAČR k dotačním titulům Předčasné ukončení zemědělské činnosti a Zahájení činnosti mladých zemědělců. Zdroj: www.smacr.cz
 

Ministerstvo nezabodovalo 15.1.2008
Není to poprvé, co ministerstvo nerespektuje závěry národního monitorovacího výboru k Programu rozvoje venkova a mnohdy pracně vydobytý konsensus pracovních skupin. Stalo se to bohužel také u pravidel k Předčasnému ukončení zemědělské činnosti. Vážné výhrady …
Celá zpráva

Tak jsi se dočkal, sedláku

15.1.2008
Přesně 2. listopadu 2007 jsme poslali ministru zemědělství ČR Mgr. Petru Gandalovičovi dopis, týkající se programu Předčasné ukončení zemědělské činnosti. Dlouho očekávaný program měl být dle avíz samotného ministerstva spuštěn již v průběhu minulého roku a …
Celá zpráva

Odpovědi na dotazy k programu Zahájení činnosti mladých zemědělců

15.1.2008
Společnost mladých agrárníků ČR zaslala dne 31.10.2007 dopis ministru zemědělství se žádostí o vyjasnění podmínek pro poskytování podpory k programu I.3.2. ZČMZ. Důvodem bylo odstranit nejasnosti, které vyvstaly po příjmu žádostí v 1. kole a tím zvýšit právní …
Celá zpráva

 

Zdroj: www.smacr.cz