Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Bude církevní majetek  vrácen ?

20/01/08
smf

Naturální majetek, tedy hlavně pozemky a lesy, určený k navrácení církevním řádům a kongregacím má ministerstvo zemědělství připraveno k vydání. Zdroj: www.E15.cz
 

Církev může dostat majetek do dvou let

Naturální majetek, tedy hlavně pozemky a lesy, určený k navrácení církevním řádům a kongregacím má ministerstvo zemědělství připraveno k vydání. Ministr Petr Gandalovič, který je zároveň členem vládní komise pro narovnání vztahů s církvemi, předpokládá, že by se půda vracela ve správním řízení. „To mimo jiné znamená jistou náročnost na právní přípravu. Nicméně předpokládám, že by tento majetek mohl být převeden do dvou let,“ řekl E15 Gandalovič. Řády a kongregace by dostaly z celkové rozlohy pouze asi třetinu, zbytek bude předmětem finančního plnění. Návrh zákona počítá s vyplacením 83 miliard korun, jež by církve dostávaly postupně po dobu šedesáti let. Včetně úroků, které budou činit 4,85 procenta ročně, by tak církvím stát zaplatil celkem asi 270 miliard korun. Roční splátka vychází na 4,275 miliardy korun a během prvních 20 let bude stát církvím vyplácet ještě „přechodový“ příspěvek. V prvním roce splácení bude stejný jako suma, kterou stát platí církvím nyní (podle stavu ke konci roku 2007, tedy asi 1,3 miliardy), a každý rok se bude snižovat o pět procent z této částky.
Vláda by měla podle ministra kultury Václava Jehličky plán odškodnění církví posoudit ještě do konce ledna. Pokud zákon schválí parlament ještě letos, budou církve dostávat náhradu od roku 2009. „Vzhledem k tomu, že zákon předkládá vládní komise, nepředpokládám při jeho projednávání nějaké problémy,“ uvedl Jehlička. Místopředsedkyně Poslanecké sněmovny Miroslava Němcová však tvrdí, že by s návrhem mohla mít při hlasování problém. Celková částka se podle ní vyšplhá kvůli úrokům na příliš velkou sumu. „Zvážit by se také mělo, zda finanční vyrovnání s církvemi nevybočuje z mantinelů restitučních zákonů,“ dodala Němcová.

Dlouho očekávaný zákon by měl nejen napravit vzájemný vztah státu a církví, ale umožnit také obcím nakládat s blokovanými pozemky. Desítky obcí nemohly žádat o evropské dotace, opravovat budovy či stavět na těchto pozemcích nové domy. Pozemky, které církvi dříve patřily, ale vydávat se nebudou, bude moci stát privatizovat. Součástí změny totiž bude odstranění tzv. blokačního paragrafu zákona o půdě z roku 1991.
Zákon tedy řeší 72 tisíc hektarů zemědělské půdy, kterou církve vlastnily. Vydáno bude 20 tisíc hektarů, o které mohou řády požádat. Řády se také mohou přihlásit o vydání lesů – z celkových 180 tisíc hektarů, které církve vlastnily, stát dostane 115 tisíc hektarů a 65 tisíc hektarů bude možné vydat. Státní podnik Lesy ČR má k vydání připraveno 36 tisíc hektarů.
Kolik mají dostat jednotlivé církve (v milionech korun)
Apoštolská církev 64, 9
Bratrská jednota baptistů 14,0 Církev adventistů sedmého dne 32,0
Církev bratrská 46,8
Církev československá husitská  189,6
Církev řeckokatolická 18,4
Církev římskokatolická 3550,0
Českobratrská církev evangelická 139,3
Evangelická církev augsburského vyznání 7,3
Evangelická církev metodistická 22,6
Federace židovských obcí 16,7
Jednota bratrská 37,0
Luterská evangelická církev a. v. 7,0
Náboženská společnost českých unitářů 2,2
Pravoslavná církev v českých zemích 70,4
Slezská církev evangelická augsburského vyznání 40,2
Starokatolická církev v České republice 16,8
 (Pramen Ministerstvo kultury)
Autor: Jiří Fencl, časopis E15, www.E15.cz