Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

26.února startuje třetí kolo příjmu žádostí o dotace z PRV

29/01/08
smf

Příjem žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro opatření 3. kola bude zahájen 26. února 2008. Autor: Petr Vorlíček, tiskový mluvčí MZe

Startuje třetí kolo příjmu žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova
 
Příjem žádostí o dotace z Programu rozvoje venkova pro opatření 3. kola bude zahájen 26. února 2008. Žadatelé mohou předkládat projekty na modernizaci zemědělských podniků, zahájení činnosti mladých zemědělců, dále na diverzifikaci činností nezemědělské povahy nebo podporu zakládání podniků a jejich rozvoje. Dostane se také na  obnovu lesního potenciálu po kalamitách a podporu společenských funkcí lesů.
 
„Na třetí kolo příjmu žádostí pro opatření osy I, II a III je vyčleněna částka téměř devadesát čtyři miliony euro, tedy přibližně dvě a půl miliardy korun,“ vysvětluje 1. náměstek ministra zemědělství Ivo Hlaváč. „Na rozdíl od prvního a druhého kola příjmu žádostí nebude uplatněna výjimka ministra zemědělství týkající se stavebního povolení, takže žadatelé v souladu s pravidly žádostí o dotaci a podle seznamu povinných příloh musejí při registraci žádosti předložit platné a pravomocné stavební povolení,upozorňuje náměstek Hlaváč.
12. prosince 2007 schválil ministr zemědělství Petr Gandalovič nová Pravidla, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotace na projekty Programu rozvoje venkova ČR pro období 2007 – 2013 (dále jen Pravidla) pro opatření II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů. Toto se skládá ze dvou podopatření. Hlavním cílem podopatření II.2.4.1 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a zavádění preventivních opatření je prevence před kalamitou a odstraňování následků kalamit v lesích, např. po orkánu Kyrill. Podopatření II.2.4.2 Neproduktivní investice v lesích bude podporovat projekty ke zvyšování společenské hodnoty lesů.
Ministr zemědělství  schválil také zpřesnění Pravidel pro podopatření I.1.1.1 Modernizace zemědělských podniků, opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, opatření III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy a opatření III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoje, která byla poprvé spuštěna v červenci roku 2007.
 
Aktuální Pravidla jsou k dispozici v elektronické podobě na internetových stránkách ministerstva zemědělství www.mze.cz (Podpora z EU a národní dotace/ EAFRD – Program rozvoje venkova/ Pravidla a Nařízení vlády k opatření PRV) a Státního zemědělského intervenčního fondu www.szif.cz .
 
Alokace finančních prostředků na třetí kolo pro jednotlivá opatření shrnuje následující tabulka.
opatření
alokované prostředky pro rok 2008
I.1.1 Modernizace zemědělských podniků
41,5 mil. € (tj. cca 1 mld Kč)
I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců
     8 mil. € (tj. cca 213 mil Kč)
III.1.1 Diverzifikace činností nezemědělské povahy
 19,9 mil.€ (tj. cca 530 mil Kč)
III.1.2 Podpora zakládání podniků a jejich rozvoj
13,3 mil € (tj. cca 353 mil. Kč )
II.2.4 Obnova lesního potenciálu po kalamitách a podpora společenských funkcí lesů
 4,9 mil € (tj. cca 130 mil Kč)
 
 
Příjem žádostí pro výše uvedená opatření bude podle schváleného a zveřejněného harmonogramu probíhat od 26. února do 17. března 2008, do 13 hodin ( výjimku tvoří opatření I.3.2 Zahájení činnosti mladých zemědělců, kde bude příjem žádostí probíhat v termínu od 3. března do 14. března 2008, do 13 hodin) na příslušných regionálních odborech Státního zemědělského intervenčního fondu.
 
Adresy regionálních odborů Státního zemědělského intervenčního fondu
NUTS 2
Název RO SZIF
Adresa
Střední Čechy
Praha a Střední Čechy
budova ÚZPI, Slezská 7, 120 56 Praha 2
Jihozápad
České Budějovice
Rudolfovská 80, 370 21 České Budějovice
Severozápad
Ústí nad Labem
Masarykova 19/275, 403 40 Ústí nad Labem
Severovýchod
Hradec Králové
Ulrichovo náměstí 810, 500 02 Hradec Králové
Jihovýchod
Brno
Kotlářská 53, 602 00 Brno
Střední Morava
Olomouc
Blanická 1, 772 00 Olomouc
Moravskoslezsko
Opava
Horní náměstí 2, 746 57 Opava
 
 
Petr Vorlíček
tiskový mluvčí MZe