Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vyhlídky trhu s hovězím masem na rok 2008

27/12/07
smf

Produkce hovězího a telecího masa EU-15 se v roce 2008 pravděpodobně sníží o téměř 1 % na celkem 7,25 mil.t. Zdroj: Holstein.cz, 25.12.2007

Vyhlídky trhu s hovězím masem na rok 2008
Produkce hovězího a telecího masa EU-15 se v roce 2008 pravděpodobně sníží o téměř 1 % na celkem 7,25 mil. t, protože se zhoršuje rentabilita chovu jatečných býků a snižují se jejich stavy. Náklady na krmiva se v letošním roce značně zvýšily, ale nákupní ceny jatečného skotu šly o 4 % dolů. Tento vývoj utlumil zájem chovatelů o rozšiřování stavů zvířat. Analytikové ZMP (Zentrale Markt- und Preisberichtstelle für Erzeugnisse der Land-, Forst- und Ernährungswirtschaft GmbH) očekávají největší omezení produkce hovězího a telecího masa (v jatečné hmotnosti) za rok 2008 ve skandinávských zemích a v Irsku (asi 3 a 4 %).
V Nizozemsku, Německu a Velké Británii se produkce sníží téměř o 2 %. V jihoevropských členských státech způsobilo nadměrné sucho během léta nedostatečnou produkci krmiv, což se promítlo do značného omezení počtu zvířat především v nejmenších zemědělských podnicích. ZMP dále předpokládá, že další rozšíření katarální horečky (tzv. modrého jazyka) u skotu bude mít vzhledem k úbytku zvířat a snížení užitkovosti negativní vliv na produkci hovězího a telecího masa. V zemích, kterým se zatím tato nemoc hospodářských zvířat vyhnula, může dojít naopak k určitému růstu produkce. Vedle EU-15 se předpokládá zvýšení produkce v Česku o 0,7 %, v Polsku o 0,3 % a snížení produkce a Slovensku o 0,9 %.
Spotřeba hovězího masa v EU-15 se podle ZMP v roce 2008 odhaduje na 7,58 mil. t, takže bude ve srovnání s rokem 2007 přibližně stejná. Údaje o přepokládané spotřebě hovězího masa v celé EU-27 dosud ZMP nepublikovala. V tzv. starých členských státech by podle předběžných bilancí chybělo asi 300 000 t hovězího a telecího masa. Toto množství by se muselo k uspokojení domácí potřeby pokrýt dovozem. V nových členských státech, především v největší produkční zemi Polsku bude výroba pravděpodobně vyšší než domácí spotřeba, takže v celé EU-27 by se mohl deficit nabídky vůči poptávce poněkud zmírnit.
Od ledna do srpna 2007 importovaly členské státy EU-27 podle údajů ZMP celkem 380 000 t hovězího a telecího masa, což ve srovnání se stejným obdobím 2006 bylo o 7,8 % méně. Bez započtení Rumunska a Bulharska to bylo v EU-25 o 4 % méně. Předpokládá se, že za celý rok 2007 dosáhne import EU-27 asi 500 000 t a toto množství se nebude podstatně lišit od předchozího roku. Dvě třetiny celkového dovozu této komodity do EU z třetích zemí pocházelo v letošním roce z Brazílie, na druhém místě je Argentina. Během prvních osmi měsíců 2007 bylo z EU exportováno celkem 158 000 t do třetích zemí, což je asi o 70 000 t (o 20 %) méně než za stejné období předchozího roku. ZMP vysvětluje tento pokles na jedné straně přiřazením statistiky dřívějších třetích zemí Rumunska Bulharska k EU na jedné straně a na druhé straně značným poklesem dodávek hovězího masa do Ruska (hlavně kvůli zastavení ruského importu z Polska). Na exportním trhu se vývozci EU střetávají především s konkurencí Brazílie a se sílícím kurzem eura vůči dolaru, což v letošním roce znevýhodnilo evropské vývozce především na ruském trhu. V bilanci zahraničního obchodu EU s hovězím a telecím masem za období od ledna do konce srpna 2007 převyšoval import o 280 000 t export. Deficit tedy byl asi o 15 000 t (o 5 %) vyšší než ve stejném období 2006.
Světový obchod s hovězím a telecím masem se v roce 2008 zvýší především díky vedoucím exportním zemím, mezi něž patří Brazílie, Austrálie, Indie a USA. Podle prognózy USDA může objem světového exportu poprvé dosáhnout 8 mil. t. Motorem tohoto vývoje je hospodářský růst v typických importních regionech spolu s postupující silnou poptávkou po hovězím mase. Poptávka se zvyšuje také v EU, kde spotřeba od roku 2003 je vyšší než produkce. Mezinárodní ceny hovězího masa vykazují tendenci k růstu. Současně však výrazně rostou výrobní náklady, takže se nemohou zvyšovat ekonomické výnosy výrobců. V některých zemích na tuto situaci chovatelé masného skotu reagují omezováním výroby (viz ZMP GmbH Bonn, http://www.zmp.de z 11. 12. 2007.
Agra Eur. 2007, č. 49, s. MM/3-4; Agra Europe, 2007, č. 2288, s. M/6

Zdroj: Holstein.cz, 25.12.2007