Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vstup  ČR do schengenského prostoru

24/12/07
smf

Setkáním na česko-polských hranicích oslavil Pardubický kraj vstup země do schengenského prostoru.

Na hraničním přechodu Dolní Lipka – Boboszów se v pátek 21. prosince 2007 setkali představitelé regionů, měst a obcí z česko-polského pohraničí, aby symbolicky odstranili silniční hraniční přechod na silnici I/37. Stalo se tak u příležitosti vstupu České republiky do schengenského prostoru, kterým byly na tzv. vnitřních hranicích mezi zeměmi Evropské unie zrušeny hraniční kontroly. Pozemní hranice je možné od půlnoci překračovat kdykoli a kdekoli bez nutnosti předkládat jakýkoli identifikační průkaz – s výjimkou I. zón národních parků a přírodních rezervací.
„Vstup do schengenského prostoru je pro Českou, ale i Polskou republiku významným okamžikem. Země se stoprocentně integrují do Evropské unie a stávají se jejími rovnoprávnými členy. Znamená to volnost pohybu osob i zboží, více možností pro svobodné podnikání i nejužší spolupráci v otázkách evropské justice či v policejních výkonech,“ řekl při setkání vicehejtman Pardubického kraje Roman Línek a pokračoval: „Pardubický kraj se díky své poloze uprostřed České republiky, ale i střední Evropy pravděpodobně stane centrem obchodu a dopravním uzlem. Toho je třeba využít pro rozvoj naší dopravní infrastruktury, podnikání i cestovního ruchu.“ Jeho slova potvrzuje i vicemaršálek polského Dolnoslezského vojvodství Marek Moszcynski: „Odstraněním těchto hraničních překážek dochází k úplné naší integraci. Můžeme ještě více a lépe spolupracovat.“
Pro konkrétní spolupráci Pardubického kraje a Dolnoslezského vojvodství zrušení „pomyslných“ hranic znamená možnost větší spolupráce především v oblasti dopravy. Pro režim samotného silničního přechodu sice vstup do schengenského prostoru příliš velké změny neznamená, naopak na železnici se uvažuje o obnovení provozu osobních vlaků na trati Letohrad – Lichkov – Miedzylesie, a to po dokončení modernizace této trati.
„Na vstup do Schengenu a tedy i zvýšený provoz na silnicích jsme se však už dlouhodobě připravovali. V česko-polském pohraničí jsme v minulých letech zmodernizovali 32 kilometrů silnic včetně 180 propustků a 4 mostů v celkových nákladech 214, 2 mil. Kč. Evropská unie nám uhradila 99 mil. Kč, zbytek šel z rozpočtu Pardubického kraje,“ dodal náměstek hejtmana zodpovědný za dopravu Ivo Toman.
Po 30. březnu 2008, kdy dojde ke zrušení kontrol i na mezinárodních letištích, se schengenský prostor definitivně rozšíří o devět zemí z deseti, o které se Evropská unie rozrostla 1. května 2004. Schengen v současné době tvoří území 15 států – 13 členských zemí Evropské unie (Belgie, Dánsko, Finsko, Francie, Itálie, Lucembursko, Německo, Nizozemí, Portugalsko, Rakousko, Řecko, Španělsko a Švédsko) a 2 nečlenské země (Island a Norsko).