Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

SZIF vyplatil přes 4 mld. Kč hned první den

05/12/07
smf

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal přesně dle unijních pravidel včera 3. prosince vyplácet stěžejní zemědělskou dotaci, kterou je Jednotná platba na plochu (SAPS). Zdroj: www.szif.cz
 

SZIF vyplatil přes 4 mld. Kč hned první den
04.12.2007

 

Státní zemědělský intervenční fond (SZIF) začal přesně dle unijních pravidel včera 3. prosince vyplácet stěžejní zemědělskou dotaci, kterou je Jednotná platba na plochu (SAPS). Hned první možný den výplat odešlo na účty 2 547 farmářů zcela rekordních více než 4 mld. Kč.
 
Rozhodnutí, jež předcházejí vlastním výplatám, pak bylo k 3. prosinci odesláno již téměř dvaceti tisícům žadatelů a to na skoro 8,5 mld. Kč.
 
Celkem bylo přijato 22 068 žádostí na zhruba 3,5 mil. hektarů a vyplaceno bude až 9,78 mld. Kč. Letošní sazba na hektar činí 2 791,50 Kč/ha
 
Podpora SAPS je poskytována na ornou půdu, travní porost, vinice, chmelnice, ovocný sad, školku, zelinářskou zahradu či jinou kulturu. Jednou z podmínek pro poskytnutí podpory je dodržení minimální výměry, která v součtu činí nejméně 1 ha zemědělské půdy. Ta musí být zemědělsky obhospodařována a udržována po celý kalendářní rok v souladu s podmínkami dobrého zemědělského a environmentálního stavu.
 
 
                                Vilém Frček,
                         tiskové oddělení SZIF