Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Smutné loučení

04/12/07
smf

29.listopadu 2007 ve večerních hodinách zemřel pan Ing. František Falta, pracovník ZA MZe Chrudim.

Vážení přátele, vážení zemědělci,
 
29.listopadu 2007 ve večerních hodinách zemřel náš kolega
 
Ing. František Falta
 
Člověk, který byl u zrodu AK na okrese Chrudim a ve Východních Čechách. Člověk, který donedávna pomáhal zemědělcům jako pracovník ZA MZe v Chrudimi.
 
Čest jeho památce !
 
Poslední rozloučení s panem ing. Františkem Faltou se koná v pátek 7.prosince 2007 ve smuteční obřadní síni pardubického krematoria.
 
                                                                               Ing. Václav Kroutil