Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela nařízení vlády č. 244/2004 Sb.

08/12/07
smf

Nařízení vlády č. 244/2004 Sb. ze dne 21. dubna 2004 o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky nařízení vlády č. 293/2007 Sb.

Nařízení vlády č. 244/2004 Sb. ze dne 21. dubna 2004  o stanovení bližších podmínek pro uplatňování dávky v odvětví mléka a mléčných výrobků v rámci společné organizace trhu s mlékem a mléčnými výrobky ve znění nařízení vlády č. 517/2004 Sb.,nařízení vlády č. 258/2005 Sb. a nařízení vlády č. 293/2007 Sb.
Příloha č. 3 zrušena