Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Informace ze SZIF

28/12/07
smf

Informace ze SZIF – komodita mléko. Zdroj: www.szif.cz¨
 

Nařízení Komise (ES) č. 1565/2007 ze dne 21. prosince 2007 mění nařízení (ES) č. 2535/2001, stanovující prováděcí pravidla k nařízení Rady (ES) č. 1255/1999, pokud jde o dovozní režim pro mléko a mléčné výrobky a otevření celních kvót.
Od 1. ledna 2008 se mění termíny pro podávání žádostí v rámci stálého nabídkového řízení pro vývozní náhrady týkající se některých druhů másla a sušeného odstředěného mléka podle Nařízení Komise (ES) č. 581/2004 a 582/2004.