Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

FÓRUM 2007

04/12/07
smf

Společensko – marketingové a obchodní fórum předsedů , ředitelů , majitelů a vedoucích manažerů společností v zemědělství, potravinářství, výrobě ,obchodu , služeb , bankovnictví a pojišťovnictví kraje Královéhradeckého a Pardubického “ s odborným seminářem.

 

Česká zemědělská univerzita v Praze           Regionální agrární komora                 
Fakulta agrobiologie, potravinových           Královéhradeckého kraje              
a přírodních zdrojů
 
                      AGROTOM marketing, Ing.Jaroslav Tomšů
                                       
 
Krajské informační středisko                         Regionální agrární komora
AGROVENKOV , o.p.s.  Pardubického kraje    Pardubického kraje
 
            P O Z V Á N K A
                  
                                             na
    „ Společensko – marketingové a obchodní fórum předsedů ,
       ředitelů , majitelů a vedoucích   manažerů    společností
       v zemědělství, potravinářství, výrobě ,obchodu , služeb ,
      bankovnictví  a pojišťovnictví kraje Královéhradeckého
      a Pardubického “        s odborným seminářem
                                            
                                               pod záštitou
 
                                     Ing. Pavla Bradíka
                              hejtmana Královéhradeckého kraje
                                                          a
                          prof. Ing. Josefa Kozáka , DrSc., dr.h.c.
 děkana fakulty agrobiologie , potravinových  a  přírodních zdrojů ČZU v Praze
 
Hradec Králové               6. prosince 2007          od 13.00 hodin
 
                      reprezentační sál kongresového centra ALDIS     
 
         P r o g r a m :        
12.00-13.00 hod.   
            – prezence účastníků , představení a marketing  partnerských společností
            – občerstvení
 I.odborná část – seminář  / 13.00 – 16.30 hod./
           13.00 – 14.00 hod.
           Slavnostní zahájení
           Úvodní proslov. Ing.Pavel Bradík , hejtman Královéhradeckého kraje    
                                       prof.Ing.Josef Kozák, DrSc., dr.h.c.,děkan FAPPZ ČZU v Praze
 
                      
                              
    Představení delegovaných zástupců partnerských společností   moderátorem.
 
    Prezentace generálních partnerů fóra.
        
           14.00-14.25 hod.
           Vystoupení prezidenta Potravinářské komory České republiky .
         Ing.Miroslav Toman , CSc. , prezident Potravinářské komory ČR
 
           14.25 – 14.50 hod.
          Rostlinná výroba – směry do budoucna .
       Prof. Ing. Josef Pulkrábek , CSc . , vedoucí katedry RV FAPPZ ČZU v Praze
        
          14.50 – 15.15 hod
          Trendy v chovu skotu .
        Ing. Mojmír Vacek, CSc. , odborný pracovník VÚŽV Uhříněves , KSZ FAPPZ ČZU v Praze
 
         15.15 – 15.40 hod.
         Chov prasat – současnost , vývoj.
       Doc. Ing. Roman Stupka , CSc., KSZ FAPPZ ČZU v Praze
      
        15.40 – 16.05 hod.
        Vystoupení prezidenta Agrární komory České republiky .
      Ing.Jan Veleba , prezident Agrární komory ČR
 
        16.05 – 16.30 hod.
       Současné trendy zemědělství ve světě a v České republice .
     Ing.Zdeněk Kubiska , předseda představenstva ČMSOZZN , viceprezident Potravin. komory ČR,
                                         předseda představenstva a ředitel ZZN Pelhřimov a.s.
 
 
 II. společensko- marketingová a obchodní  část /16.30  – 22.00 hod./
 
– lobby partnerských společností v marketingových prostorech
– individuální prezentace partnerských společností
– volná diskuse účastníků
 
– volný program
 
– po celou dobu večera hudební skupina MINOR
 
raut formou švédského stolu
 
– ochutnávky piva Pivovar Poutník Pelhřimov
 
– ochutnávky vín Zemědělská a.s. Čejkovice
 
 
18.00 hod.  –  kulturní vystoupení   – ZUŠ Hradec Králové  
 
 
19.45  hod.   – losování cen  – 10 cen, I.cena –víkendový pobyt pro 2 osoby – Lázně Třeboň
 
21.00  hod. – břišní tance  – tanečnice studia orientálních tanců AISHA    
 
 
22.00 hod. – ukončení společensko – marketingového a obchodního  fóra
 
/Pro dotazy volejte ,pište –Ing.Tomšů,mobil: 724266130,e-mail:jaroslav.tomsu@volny.cz/
   
           Na Vaši účast a zájem se těší partnerské společnosti
                      a hlavní organizátoři a gestoři fóra.
 
 
 
                                                      NÁVRATKA
                    
                Společensko – marketingové a obchodní fórum předsedů ,
                ředitelů , majitelů a vedoucích   manažerů    společností
                v zemědělství, potravinářství, výrobě ,obchodu , služeb ,
               bankovnictví a pojišťovnictví kraje Královéhradeckého
               a Pardubického “
                                             s odborným seminářem
                                                    pod záštitou
           
                      Ing. Pavla Bradíka , hejtmana Královéhradeckého kraje
                                                            a
                                prof. Ing. Josefa Kozáka , DrSc., dr.h.c.
  děkana fakulty agrobiologie ,potravinových a přírodních zdrojů ČZU v Praze
 
Hradec Králové                           6. prosince 2007                              od 13.00 hodin
 
                                reprezentační sál kongresového centra ALDIS     
 
Jméno,příjmení,titul  ………………………………………………………………………….
Pozice,funkce …………………………………………………………………………………
 
Společnost,instituce  …………………………………………………………………………
 
Z každé pozvané společnosti max. 2 účastníci, více prosím konzultovat.
 
Vyplněné návratky prosím zašlete poštou na adresu Ing.Jaroslav Tomšů,Čechtická 131,
394 26 Lukavec   nebo na e – mail : jaroslav.tomsu@volny.cz   nebo potvrďte účast telefonicky na mob. 724266130 nejpozději do pondělí 3 . prosince 2007.