Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Evropská unie znovu zavádí subvencování exportu vepřového masa

12/12/07
smf

EU od 30.11. 2007 obnovuje poskytování exportních subvencí při vývozu vepřového masa. Toto opatření má přispět k překonání současných potíží s odbytem. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Evropská unie znovu zavádí subvencování exportu vepřového masa
EU od 30.11. 2007 obnovuje poskytování exportních subvencí při vývozu vepřového masa. Toto opatření má přispět k překonání současných potíží s odbytem.
Od 30. listopadu 2007 se v EU budou opět uplatňovat exportní refundace při vývozu vepřového masa. Toto opatření má přispět k překonání současných odbytových potíží na evropském trhu s vepřovým masem.
Řídící výbor EU pro vepřové maso schválil návrh Komise na zavedení exportních refundací na čerstvé a mrazené vepřové maso. Refundace bude činit 31,1 EUR/100 kg jatečně upraveného těla nebo vepřových řezů a 19,4 EUR/100 kg boku. Tyto subvence budou poskytovány na exporty do všech destinací mimo EU. Očekává se, že uvedené opatření přivítají všichni těžce postižení výrobci vepřového masa, kteří lobovali za znovuzavedení exportních refundací, neboť očekávají, že jim budou do jisté míry kompenzovat ztráty vzniklé prudkým růstem cen krmiv. Je však pravděpodobné, že obnovení exportních refundací vyvolá kritiku ze strany obchodních partnerů EU, zejména vzhledem k závazku Evropské unie, která v kontextu s dohodami EU má do roku 2013 zcela odbourat subvencování exportu masa.
Řídící výbor EU mezitím schválil návrh Komise na zrušení systému subvencování soukromých skladů vepřového masa (Private Storage Aid – APS). Systém APS byl zaveden 29. října a od tohoto data byly podány požadavky na subvencování 97 000 t masa uskladněného v soukromých skladech, z toho 19 000 t v Dánsku, 18 000 t ve Španělsku, 15 000 t v Itálii a 12 500 t v Německu. Komisařka EU Mariann Fischer Boelová prohlásila, že systém APS zmírnil potíže výrobců prasat způsobené vysokými náklady na krmiva. Řekla, že EU dosud neměla vliv na cenovou úroveň, i když přispěla k jejich stabilizaci, ale velice málo. Zatímco ceny jatečných prasat se stabilizovaly, zisky výrobců klesly kvůli zvýšeným nákladům na krmiva v roce 2007 ve srovnání s obdobím 2002-2006 o asi 65-70 %. Prudký pokles hodnoty USD rovněž významně působil na oslabení konkurenční schopnosti evropských exportérů vepřového masa ve srovnání s hlavními vývozci z USA, Kanady a Brazílie.