Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Výsledky I.kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova

12/11/07
smf

Výsledky I.kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova . Z podkladů  SZIFa MZe  zpracoval ing. Smítal

Výsledky I.kola příjmu žádostí z Programu rozvoje venkova
 
 
Dotační titul
Počet podaných žádostí
Počet schválených žádostí
% úspěšnosti
Výše podpory v Kč k rozdělení
Opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr a) Stavby a technologie pro živočišnou výrobu
678
451
66,5
1.033.292.335,-
Opatření I.1.1.1. Modernizace zemědělských podniků – záměr b) Stavby a technologie pro rostlinnou výrobu
179
135
75,4
302.866.561,-
Opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy – záměr b) Výstavba a modernizace bioplynové stanice
22
21
95,5
493.895.826,-
Opatření III.1.1. Diverzifikace činností nezemědělské povahy záměr c) Výstavba a modernizace kotelen a výtopen na biomasu včetně kombinované výroby tepla a elektřiny
1
1
100,0
766.341,-
Opatření III.1.1. záměr d) Výstavba a modernizace zařízení na výrobu tvarovaných biopaliv
16
13
81,3
21.478.181,-
430
204
47,4
223.392.000,-
Celkem
1326
825
62,2
 
2.075.691.244,-