Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Vedení evidence hnojiv

12/11/07
smf

Termíny konání  odborného školení zemědělských subjektů – vedení evidence hnojiv a statkových hnojiv podle zákona č. 156/1998 Sb., O hnojivech v Pardubickém kraji.

Krajské informační středisko Agrovenkov Pardubice o.p.s ve spolupráci se ZA MZe  a AK ČR okresů CR, SY, PA a UO pořádají od 17.října do 15. listopadu 2007 seriál Odborných školení zemědělských subjektů – vedení evidence hnojiv a statkových hnojiv podle zákona č. 156/1998 Sb., O hnojivech.

 

Odborné školení o vedení evidence hnojiv a statkových hnojiv  je realizováno na základě projektu zpracovaného Ústavem zemědělských a potravinářských informací podle zadání MZe. Odborně a lektorsky školení zajišťují pracovníci pověření ÚKZÚZ. MZe Vám tímto nabízí příležitost získat potřebné znalosti o správném vedení této povinné evidence a vyvarovat se tak případných sankcí při zjištění závažných nedostatků.

Kontrolní orgány  ( SZIF, ÚKZÚZ ) totiž zjišťují stále vysoký podíl hrubých nedostatků při vedení této evidence.

Na školení si prosím přineste sebou sešit k evidenci hnojení (modrý) a pomocný sešit k evidenci hnojení (zelený) Vydaný Výzkumným ústavem rostlinné výroby v roce 2006 – pokud je máte k dispozici.

Místa konání a termíny zahájení školení:

17.10.2007 – zasedací místnost ZA MZe v Chrudimi – 8.00, 11.00 a 13.00 hodin – akce proběhla !!

30.10.2007- zasedací místnost ZA MZe ve Svitavách – 9.00 a 13.00 hodin – akce již proběhla!!

6.11.2007 – v Hostinci u Kosteleckých, Černá za Bory – 10.00 hodin – akce již proběhla !!

15.11.2007 – sál KD ve Vraclavi – 10.00 hodin

 

 

 PREZENTACE ÚKZÚZ  k EVIDENCI HNOJENÍ

 

 e-mail: agrovenkov.uo@tiscali.cz

 

V případě, že Vám nevyhovují termíny  školení v Chrudimi, Svitavách a Pardubicích, můžete se zúčastnit školení ve Vraclavi okr.UO dne 15.11.2007  od  10.00 hodin!!