Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Upřesnění dotačního programu

22/11/07
smf

Upřesnění dotačního programu 3.a. Biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin. Zdroj: www.mze.cz
 

Upřesnění dotačního programu

3.a. Biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin

Up
V rámci up
Zdroj: www.mze.cz

 Upřesnění Zásad, kterými se stanovují podmínky pro poskytování dotací pro rok 2007 na základě § 2 a § 2d zákona č. 252/1997 Sb., ve znění schváleném panem ministrem dne 14. listopadu 2007. řesnění Zásad je provedeno na základě bodu 8. písm. g) části A Zásad, který umožňuje v odůvodněných případech provést zpřesnění Zásad v průběhu roku. řesnění Zásad 2007 byla provedena úprava státní podpory 3.a. Biologická a fyzikální ochrana jako náhrada chemické ochrany rostlin, kterou bylo nezbytné v návaznosti na ukončení tříleté „ochranné“ lhůty (tj. 30. dubna 2007) přizpůsobit příslušným pravidlům Evropské komise, jinak by nebylo možno tuto podporu dále poskytovat.