Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Směrnice EU proti nekalým obchodním praktikám

14/11/07
smf

Směrnice 2005/29/ES, která má být implementována do národních předpisů zakazuje klamavé a agresivní praktiky. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Směrnice EU proti nekalým obchodním praktikám
Směrnice 2005/29/ES, která má být implementována do národních předpisů zakazuje klamavé a agresivní praktiky.
Do 12. 12. 2007 má být do legislativy členských států EU implantována (a nabýt účinnosti) ustanovení směrnice 2005/29/ES o nekalých obchodních praktikách vůči spotřebitelům na vnitřním trhu. Jsou v ní definovány pojmy jako „obchodní praktiky“, „podstatné narušení ekonomického chování spotřebitele“, „kodex chování“, „náležitá profesionální péče“, „výzva ke koupi“, „nepatřičné ovlivňování“ aj. Nekalé obchodní praktiky jsou zakázány a směrnice stanovuje, kdy je obchodní praktika klamavá, agresivní, kdy se jedná o a klamavé opomenutí, obtěžování, donucování nepatřičné ovlivňování apod.
Příloze 1 je uveden seznam příkladů klamavých a agresivních obchodních praktik, které jsou za každých okolností považovány za nekalé.
Poznámka
Některá ustanovení směrnice 2005/29 jsou zapracována do českého zákona 25/2006 Sb. o regulaci reklamy aniž však by byla citována směrnice 2005/29/ES.
Vydáno : 14.11. 2007, autor : Ing. Irena Suková, zdroj: www.agronavigator.cz