Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Povolení stavby v CHKO

05/11/07
smf

Jednoduché stavby, terénní úpravy, zařízení a udržovací práce, které jsou uvedené v § 104 odst. 2 písm. a) až p) platného stavebního zákona, vyžadují ohlášení. Zdroje: Stavitel, www.enviweb.cz
 

Je možné povolovat stavby, které se nacházejí v CHKO na ohlášení, a jak je to se stavbami podle § 103?

Odpověď nejdete     zde