Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007

20/11/07
smf

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007 ze dne 22. října 2007, kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)

kterým se stanoví společná organizace zemědělských trhů a zvláštní ustanovení pro některé
zemědělské produkty („jednotné nařízení o společné organizaci trhů“)

NAŘÍZENÍ RADY (ES) č. 1234/2007