Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

METODIKA SPRÁVNÉ CHOVATELSKÉ PRAXE PŘI KRMENÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT

09/11/07
smf

METODIKA SPRÁVNÉ CHOVATELSKÉ PRAXE PŘI KRMENÍ HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT.  Autor a zdroj: www.vuzv.cz
 

METODIKA  ke správné chovatelské praxi při krmení hospodářských zvířat 

 

Vzor prohlášení, které mají zemědělci odevzdat na místně příslušný ÚKZÚZ do 31.12.2007!!

 Okresy SY, CR,PA,UO – ÚKZÚZ Havlíčkův Brod
                                          Konečná 1930 
                                          580 02  Havlíčkův Brod
 
Zemědělci (registrovaní výrobci krmiv) by měli vědět, že tím prohlášením deklarují a podepisují to, že mají  vše ,co je uvedeno v  metodice správné chovatelské praxe  při krmení hospodářských zvířat a výrobě krmiv v podniku splněno. A to by mělo být  ze strany ÚKZÚZ po 1.1.2008 kontrolováno.