Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

I zvířata mají nárok na střechu nad hlavou

21/11/07
smf

Při volném chovu musí mít zvířata přístup k nezamrzající napájecí vodě a k dispozici musí mít i přístřešek. Zdroj: www.svscr.cz
 

I zvířata mají nárok na střechu nad hlavou
20.11.2007
Aby zimní idyla byla dokonalá, k tomu mohou zásadním způsobem přispět i chovatelé. Přestože absolutní většina to dobře ví, připomínáme, že skot chovaný sezónně, popřípadě celoročně venku, musí mít možnost se při nepřízni počasí kam schovat.

Jde zejména o skot, ale třeba i o ovce. Při volném chovu musí mít zvířata přístup k nezamrzající napájecí vodě a k dispozici musí mít i zmíněný přístřešek. Jistou výjimkou mohou být původní, tzv. rustikální plemena, jako například skotský náhorní skot, která přístřešek nepotřebují. A určitě nelze počítat s celoročním pobytem venku u dobytka, který nebyl dlouhodobě nepříznivým podmínkám přizpůsoben.

Je potěšitelné, že s nevhodným způsobem venkovního chovu se již orgány státního veterinárního dozoru setkávají opravdu výjimečně. Nicméně i nadále budou podmínky chovu i v zimě kontrolovat.