Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Prudký růst cen obilovin na trhu EU a jeho příčiny

01/10/07
smf

Ceny pšenice na evropském trhu byly v srpnu 2007 o 78 % a kukuřice o 50 % vyšší než v srpnu 2006. Hlavní faktory napětí mezi nabídkou a poptávkou na evropském i světovém trhu. Zdroj: www.agronavigator.cz
 

Prudký růst cen obilovin na trhu EU a jeho příčiny

Ceny pšenice na evropském trhu byly v srpnu 2007 o 78 % a kukuřice o 50 % vyšší než v srpnu 2006. Hlavní faktory napětí mezi nabídkou a poptávkou na evropském i světovém trhu.
Spotřebitelské ceny chleba na trzích EU se během září zvýšily pouze o 4 %, zatímco ceny obilovin rostly mnohonásobně vyšším tempem. Zemědělská komisařka Mariann Fischer Boelová v projevu při pobytu v litevském Kaunasu prohlásila, že je tedy sporné, zda poslední růst cen obilovin na evropském trhu má přímou souvislost s růstem maloobchodních cen. Vnitřní údaje Komise potvrzují, že ceny placené zemědělcům za pšenici v srpnu 2007 byly o 78 % vyšší než v srpnu 2006 a ceny kukuřice byly o 50 % vyšší. Ceny obou plodin byly už v období leden-březen o 45 % a 30 % vyšší než úroveň zaznamenaná ve stejných měsících 2006. Prozatímní údaje ukazují, že v odvětví prasat a drůbeže, kde obiloviny představují hlavní výrobní náklady, byly nákupní ceny drůbeže v srpnu 2007 o 30 % vyšší než ve stejném měsíci 2006, zatímco ceny prasat byly v srpnu 2007 o 10 % nižší než před rokem.
Generální ředitelství Komise pro zemědělství (DG AGRI) zdůraznilo, že poptávka po biopalivech v EU byla relativně méně důležitým faktorem prudkého vzestupu cen obilovin – ačkoli značný vliv měl tento faktor v USA, kde z celkové produkce 330 mil. t kukuřice se pro výrobu bioetanolu musí použít 30 mil. t až 80 mil. t. V EU se uvažuje o roční spotřebě 4,5 mil. t kukuřice k tomuto účelu. Dalšími příčinami vysokého vzestupu cen obilovin byla vzestupná poptávka na světových trzích vyvolaná změnami stravy a rostoucím importem  krmiv v některých světových regionech, např. v Číně. Jedním z hlavních faktorů byl také pokles nabídky obilovin, vyvolaný především nižší produkcí způsobenou nepříznivým  počasím a všeobecným zpomalením růstu hektarových výnosů.

Vydáno : 27.9. 2007 ; Autor : Dr. Jena Javůrková , CSc.