Agrovenkov o.p.s.
Informační středisko pro rozvoj zemědělství a venkova Pardubického kraje

Novela zákonů o zemědělství a o SZIF usnadní život podnikatelům

29/10/07